Litratong Pinoy: Tapos (end)

Sa pagtatapos ng taon, kagaya ka rin ba ng karamihan na gumagawa ng New Year’s Resolution o tseklist ng mga pangako o plano mong gagawin o gustong mong baguhin sa takbo ng iyong pamumuhay sa bagong taon?

May mga ilang resolution ako noong isang taon ang natupad pero ang karamihan ay nanatiling plano pa rin.

Madalas na ipagawa sa mga mag-aaral ang New Year’s Resolution. Isa ito sa una nilang asignatura pagbalik nila sa paaralan pagkatapos ng Christmas vacation.

Natutuwa naman ako dahil natupad ng aking anak ang mga isinulat niya noong nakarang taon. Nagsikap siya sa pag-aaral at pagkatapos ng taon (school year) mataas ang nakuha niyang grado.

Share

3 thoughts on “Litratong Pinoy: Tapos (end)

  1. Pingback: Keeping up with her NY’s resolution | My Stationary Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.